ADD

Welkom op mijn website. Tijdens mijn opleiding tot gedragsspecialist bij het Seminarium van Orthopedagogiek, ben ik veel onderwerpen gekomen die ik de moeite waard vond om te delen. Ik ben een groot voorstander van het verzamelen van nieuwe kennis en deze site zal dan ook regelmatig van nieuwe onderwerpen worden voorzien. Waar ik op dit moment mee bezig ben is het ADD syndroom en hieronder vind je wat ik ervan heb gevonden.

 

Ben je ervaringsdeskundige of iemand die op professionele wijze te maken heeft met Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend het onoplettende type, ADD genoemd, dan vind je hier de gewenste informatie.

 

Wat is ADD

 

Volgens de DSM IV spreken we van ADD wanneer een kind niet druk en chaotisch overkomt. De stoornis is over het algemeen  zichtbaar bij taken die concentratie vergen. Voor de diagnose ADD, geldt dat er minstens zes symptomen van aandachtstekort moeten zijnen minder dan zes van hyperactiviteit-impulsiviteit (Delfos, 2009, p208)

De volgende symptomen van ADHD, kunnen, aanwezig zijn volgens de DSM IV

 

Aandachtstekort

 • Slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven gedrag aan details of maakt achteloos fouten in schoolwerk, werk of bij andere activiteiten.
 • Heeft vaak moeite aandacht bij taken of spel te houden.
 • Lijkt vaak niet te luisteren als hij of zij direct aangesproken wordt
 • Volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er vaak niet in schoolwerk, karweitjes af te maken of verplichtingen na te komen (niet als gevolg van oppositioneel gedrag of het onvermogen om aanwijzingen te begrijpen)
 • Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten
 • Vermijdt vaak, heeft afkeer van of is onwillig zich bezig te houden met taken die een langdurige geestelijke inspanning vereisen
 • Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden
 • Wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels
 • Is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden

 

Hyperactiviteit / Impulsiviteit

Hyperactiviteit

 • Beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait in zijn/ haar stoel
 • Staat vaak op in de klas of in andere situaties waar verwacht wordt dat men op zijn plaats blijft zitten
 • Rent vaak rond en klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is (bij adolescenten en volwassenen kan dit beperkt zijn tot subjectieve gevoelens van rusteloosheid)
 • Kan moeilijk rustig spelen of zich bezig houden met ontspannende activiteiten
 • Is vaak ‘in de weer’ of ‘draaft maar door’
 • Praat vaak aan een stuk door

 

Impulsiviteit

 • Gooit het antwoord er vaak al uit voordat de vragen afgemaakt zijn
 • Heeft vaak moeite op zijn/haar beurt te wachten
 • Verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op

Oorzaken van ADD

 

ADD is een complex syndroom die beperkingen omvat in het gebied van de executieve functies in de hersenen. De netwerken die verantwoordelijk zijn voor de besturing van de hersenen zijn onvoldoende actief. Het lijkt dat dit komt, doordat er bij mensen bij wie ADD is vastgesteld,  de neurotransmitters, dopamine en norepinefrine, niet goed wordt afgegeven Dit heeft weer tot gevolg dat de boodschap die wordt verzonden, van de ene naar de andere hersencel consequent niet op de juiste manier en op de juiste snelheid wordt doorgegeven.   Deze neurotransmitters komen vooral voor  in de neurale netwerken van de executieve functies voor (Brown, 2010)